0%

Serbisch Einstufungstest: Niveau A1

1 / 31

Dovi__enja Laku no__

2 / 31

Zorica _____ 10 godina.

3 / 31

Ovo su Marko i Dragana. _____ ___ iz Srbije.

4 / 31

Da li ______ ti Dragan? – Ne, _______.

5 / 31

Marko je __________ muž, a ja sam __________ žena.

6 / 31

Ovo je moj sin. A ____ je to? – To je moj brat.

7 / 31

Mi _____ u kinu.

8 / 31

_____ sestra je ____ školi.

9 / 31

_____ trgu je spomenik Knezu Mihajlu.

10 / 31

Pošta je __________ prodavnice i apoteke.

11 / 31

Da li _______ da se vidimo?

12 / 31

Gde Vi ______?

13 / 31

Oni __________ u restoranu.

14 / 31

___________ ___ ___ često ?

15 / 31

_______ je Vaša soba? Moja soba je ________.

16 / 31

Moj muž je ___ _______.

17 / 31

Ovo je sto. Lampa je _______.

18 / 31

Dajte mi molim Vas ____ __________ jabuka.

19 / 31

Kako ___ Vi ______? Ja se zovem Ana.

20 / 31

Olja je iz Srbije, a Vi _______.

21 / 31

Ti ___________ da ________.

22 / 31

Dragana je __________ i sada živi u _______.

23 / 31

______ dolazite? – Ja dolazim iz ________.

24 / 31

_____ li umorni? – Ne, ______.

25 / 31

U učionici se nalaze ________ i ________.

26 / 31

______ su ovo rečnici? - To su ______ rečnici.

27 / 31

Poslastičarnica je otvorena ____ 8:00 ____ 20:00 sati.

28 / 31

Ovo je Tom, a ono je ________ sestra.

29 / 31

Limun je _____ a paprika je ________.

30 / 31

Molim Vas _______________ i malo _______.

31 / 31

Volim _______ kafu i ______ vino.

Your score is

0%

0%

Serbisch Einstufungstest: Niveau A2

1 / 32

Danas je ________ dan.

2 / 32

__________ i ____________ učim srpski jezik.

3 / 32

Komoda je ___________ kreveta.

4 / 32

Vi _____________ gulaš i ___________ pivo.

5 / 32

Molim Vas jednu __________ __________ __________.

6 / 32

__________ kafu pijete? – Kafu sa ____________ bez ____________.

7 / 32

U Beogradu ima mnogo _________ i ___________.

8 / 32

Televizor je na _________ __________.

9 / 32

Svetlana je _____________ i ___________ ćerka.

10 / 32

Ja idem ___ ___________ a moja drugarica je _____ __________ .

11 / 32

Hans je iz ______________ a sada živi u _________________.

12 / 32

Često gledam __________ ____________ ______________.

13 / 32

Ja živim u _________ _________ ____________.

14 / 32

Anka je _________ sestra, a Zoran je _______ muž.

15 / 32

Volim da __________ pesme.

16 / 32

______ puta ____________ plešem.

17 / 32

Ručamo u _____________ _______________.

18 / 32

Jučer _______ _________ u kinu.

19 / 32

_______ ________ kafu i jeo kolač.

20 / 32

Prošle nedelje ____________ bili kod kuće.

21 / 32

Oni _____ _______ na more.

22 / 32

Od kuće ______ ________ u 8 sati, a __________ _______ u 8.30 sati.

23 / 32

Njegovi roditelji ______ _________ u sredu.

24 / 32

Jučer _____ _________ loše vreme, __________ ______ vetar.

25 / 32

________ je vruće i vedro.

26 / 32

Imaš li sutra __________?

27 / 32

Ja imam jedno ________, a moj brat ima dvoje _______.

28 / 32

Svaki dan razgovaram sa __________ i ____________.

29 / 32

Kupila sam poklon __________ ___________ ____________.

30 / 32

Kaži _____ da mi telefonira.

31 / 32

Svetlana i Marko _____ ________ u kineskom restoranu.

32 / 32

Svetlana je _________ u odelenju.

Your score is

0%

0%

Serbisch Einstufungstest: Niveau B1

1 / 30

Mogu li da _______ pomognem.

2 / 30

Kako ti je?

3 / 30

Ja ______ _________ sutra na sastanak.

4 / 30

Moram da _________ spreman.

5 / 30

Ti ______ ______ _______ dobar lekar.

6 / 30

Jovan _____ _______ u kupovinu pre podne.

7 / 30

Mi _______ _________ na vreme ali nažalost nismo stigli na venčanje.

8 / 30

Studenti ________ dobro _________ test.

9 / 30

Pogled sa _______ __________ je fantastičan.

10 / 30

Boli ______ glava. (on)

11 / 30

Dobro se osećam u _________ _________ i ___________ ____________.

12 / 30

U Beogradu je leto _________ i __________ nego u Londonu.

13 / 30

U zgradi je sedam _________ ___________.

14 / 30

Setali smo po _________ ___________ parkovima Londona.

15 / 30

Trenutno ne radim __________, a moram ________ da radim.

16 / 30

Mnogo znam o _________ __________ .

17 / 30

Jovan voli _________ ženu.

18 / 30

_________ __________ da putujemo u Ameriku.

19 / 30

Ja _____ _______ ali nemam vremena.

20 / 30

Svetlana nikada ne _________ ali je jutros ___________ na posao.

21 / 30

Ona obično _________ u agenciji do 16:30 ali je u petak ________ do 19:00 sati.

22 / 30

Hoćeš li ____ ___________ na ručak.

23 / 30

On mi uvek _______ 100 €, a danas mi je _______ čak 1000€.

24 / 30

Sutra idemo ____ roditeljima ______ bioskop.

25 / 30

Sviđa _____ se ovaj automobil. Kupiću ______.

26 / 30

Onaj __________ je moj profesor, ostale _________ ne poznam.

27 / 30

Za svaki rođendan dobijem 30 ____________. Ja volim __________ .

28 / 30

Šta _________ _________ da radite u životu?

29 / 30

Zorane , __________ prozor!

30 / 30

Novi kurs počinje ______ 7 dana. __________!

Your score is

0%